Rabat 5% dla klientów
Zarejestruj się jako nowy klient i otrzymaj rabat - 5% na swoje pierwsze zakupy. Możesz też zapisać się poniżej na nasz newsletter.
*Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Promocje
ELNA 160 eX + 5 LAT GWARANCJI
ELNA 160 eX + 5 LAT GWARANCJI
699,00 zł 648,00 zł
szt.
SIRUBA DL7200-BM1-16 AUTOMAT
SIRUBA DL7200-BM1-16 AUTOMAT
3 060,00 zł 2 800,00 zł
szt.
RENDERKA KANSAI SPECIAL NW 8803GMG
RENDERKA KANSAI SPECIAL NW 8803GMG
7 620,00 zł 7 239,00 zł
szt.
JANOME JUNO J30 + 3 LATA GWARANCJI
JANOME JUNO J30 + 3 LATA GWARANCJI
1 099,00 zł 1 020,00 zł
szt.
HAFCIARKA ELNA 830 eX 5 LAT GWARANCJI
HAFCIARKA ELNA 830 eX 5 LAT GWARANCJI
4 998,00 zł 4 998,00 zł
szt.
STÓŁ PRASOWALNICZY COMELUX C Z WYTWORNICĄ
STÓŁ PRASOWALNICZY COMELUX C Z WYTWORNICĄ
2 190,00 zł 2 090,00 zł
szt.
Producenci
TAX FREE

 

TAX FREE zwrot VAT dla podróżnych
(czyli zwrot do 23% od wartości zakupionych w imaszynydoszycia.pl towarów)

1. Kto może otrzymać zwrot VAT
1.1 Turysta mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
1.2 Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 PLN.
1.3 Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
1.4 Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

2. Zakupy w sklepie stacjonarnym
2.1 Gdy robisz zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free).
2.2 Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
2.3 Forma zwrotu podatku: gotówka.

3. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym
3.1 Przy zamawianiu przez sklep www.imaszynydoszycia.pl, napisz prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
3.2 Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy dokument tożsamości , sprzedawca potwierdzi zgodność danych.
3.3 Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free.

4. Urząd Celny
4.1 Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
4.2 BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

5. Zwrot podatku VAT
5.1 Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce zgłoś się do naszego sklepu w Białymstoku przy Al.1000-lecia Państwa Polskiego 6.
5.2 Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
5.3 Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich.
5.4 O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
5.5 Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%.
5.6 Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.
Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok)

 

English

Tax Free for Tourists

(tax refund of up to 23 % of the value of goods purchased at imaszynydoszycia.pl)


1. Who can claim VAT Refund?
1.1 Tourist who is a resident of countries outside of the European Union is eligible to VAT refund on purchased goods.
1.2 Minimum purchase amount, including VAT, entitling to obtain tax refund is PLN 200.00.
1.3 In order to obtain VAT refund, goods must be taken outside the territory of the EU in original package in hand luggage, what must be confirmed by a customs officer.
1.4 The goods must be taken outside the territory of the European Union at the latest by the last day of the third month following the month in which goods have been purchased.

2. (Tax free) Shopping in store
2.1 When doing shopping in store, ask the shop staff for issuing a Tax Free For Tourists Form.
2.2 Show to shop staff your passport or national ID card proving your residence outside the territory of The European Union.
2.3 The way of a tax refund: cash.

3. Ordering on line and picking up goods in our store.
3.1 When ordering on line at our store imaszynydoszycia.pl,enter your request for issuing a Tax Free Form.
3.2 When collecting purchased goods, show to a shop staff your passport or ID card and a shop staff will confirm the conformity of data.
3.3 Purchased goods together with Tax Free Form cannot be sent outside the territory of Poland.

4. Customs Office
4.1 When leaving the territory of the EU, show purchased goods in original package together with the Tax Free form with the attached receipt, your passport or national ID card to a customs officer.
4.2 Remember: Absence of Customs Officer Stamp on the Tax free For Tourists Form means no possibility for tax refund.

5. VAT Refund
5.1 If you want to collect a tax refund in cash, visit our shop in Białystok, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 6.
5.2 Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.
5.3 VAT refund is made in Polish Zloty (PLN).
5.4 You may claim for tax refund within 10 months from the date of taking goods outside the territory of the European Union.
5.5 The basic VAT rate in Poland is 23%.
5.6 Tax Free sale is being registered in dedicated customs IT system www.granica.gov.pl/TaxFree by shop. Declared data will be verified while crossing the border of UE.

The law regulates the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree.
Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl